030-7370066 welkom@spark2result.nl Spark!

Workshops & Sessies

We stemmen onze workshops altijd af op organisatie en vraag. Hieronder onze workshops en sessies. 

TEAMS

 • Team-kickstart
  Je gaat met een nieuw team van start en je wilt snel met elkaar op dezelfde pagina komen? Spark2Result brengt ambitie en denkbeelden bij elkaar. En zet vertrouwen op de agenda. Zodat je samen vaart kunt maken richting het gedeelde resultaat.
 • Effectiever vergaderen
  We helpen in een of enkele effectieve sessies de energie richten naar resultaat en denken mee over een constructieve invulling van de sessie: van agenda tot werkwijze.

 

KENNIS

 • Workshop kennisdeling
  Met een groep aan de slag met het kennis ontsluiten en delen rondom een bepaald thema.
 • Strategische kennissessies
  Welke kennis is essentieel voor de organisatie? Hoe breng je deze in kaart? Hoe borg je dit? En hoe betrek je de mensen die noodzakelijk zijn om dit traject goed te doorlopen?
 • Denktank vormen
  Rondom een thema, of juist om samen thema’s te verkennen die relevant kunnen worden.
 • SKIA
  Opzetten structuur en faciliteren schrijfproces Strategische Kennis en Innovatie Agenda.
 • Kenniskluis
  Tanken van kennis bij vertrekkende medewerkers, van organisatiekritieke kennis en voor een goede overdracht van dossiers.

 

VISIE

 • Visiesessies met MT’s en directies
  Altijd met aandacht voor de bottom-up behoeften
 • Laagdoorsnijdende visietrajecten
  Visiesessies die de verschillende delen van de organisatie betrekken bij visievorming en zo de wijsheid van de organisatie aanspreken

 

Visie geeft focus en vaart
Een heldere, doorleefde visie draagt bij aan de resultaten. Medewerkers die weten waaraan ze bijdragen, werken effectiever, resultaatgerichter en met meer fun! Eenvoudigweg omdat ze goed weten hoe ze met hun werk optimaal bijdragen aan het door directie of MT beoogde resultaat.