030-7370066 welkom@spark2result.nl Spark!

Opdrachtgevers

Spark2Result werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers bij overheid en bedrijfsleven. Hieronder lees je wat ze daarvan vonden:

Annelien Theeuwes, Directeur MEE Plus: Met helder proces naar energieke visie

“We wilden onze visie helder en krachtig neerzetten. Met vragen, doorvragen en goede begeleiding zette Miranda ons op scherp. Dit in een prettige samenwerking en vanuit de oprechte interesse om ons te leren kennen. Ze realiseerde een proces waarin medewerkers uit regio’s en de lijn hun bijdrage konden leveren. Het resultaat? Een heldere en energieke visie die echt het DNA van onze organisatie weergeeft.”

Aicha Gasmi CCMO/VWS: ’Met humor en respect mensen meenemen in een verandering’

‘Wat ik zo prettig vind aan de samenwerking met Miranda, is dat ze heel doortastend is, scherp is en zich snel complexe materie eigen maakt. Ze weet met humor en respect mensen mee te krijgen. Dat doet ze omdat ze weet dat ze ergens naar op weg zijn waar ze wat aan hebben. Daarbij is ze volledig toegewijd en levert meer dan dat er gevraagd wordt.’

Gerty Horeman, Ministerie van EZ: ’Focus, waardevolle adviezen en extra cachet van het eindresultaat.

‘In het ‘rollercoastertraject’ naar een SKIA heeft Miranda meegeholpen het proces gestructureerd en gefocust te houden. Haar adviezen voor het inrichten van de verschillende sessies met externen waren zeer waardevol. Vanuit haar ervaring met kennistrajecten kon ze de juiste kritische vragen stellen. Miranda heeft het eindresultaat ’een basis SKIA’ een extra cachet gegeven door er een compacte zeer leesbare versie aan toe te voegen.’

Kirstin Poot (Emolife): " Actieve betrokkenheid en bijdrage stimuleren"

‘Met een aantal heldere, doordachte vragen en een interactieve sessie, wist Miranda in heel korte tijd een aantal pijnpunten binnen onze organisatie bloot te leggen en een kader uit te zetten van waaruit wij als team een nieuwe richting en samenwerkingsstructuur konden oppakken. De manier waarop Miranda de sessie had voorbereid en vormgegeven, dwong een actieve betrokkenheid en bijdrage van alle teamleden af, waardoor de vervolgstappen ook breed gedragen werden en de sessie een duurzaam effect heeft gehad.’

Leon Hendriks (ProRail): ’Met positieve energie kennisplatform gebouwd’

‘Bouwmanagement heeft binnen ProRail de rol stations- en spoorprojecten te realiseren over het hele land. Hierbij is het beschikbaar stellen van kennis, het delen van kennis en het vinden van mensen met kennis sleutel voor succesvolle realisatie van projecten. Miranda heeft ProRail geholpen een kennisplatform waar mensen elkaar en kennis vinden te definieren en te bouwen. De positieve energie die Miranda aan de dag legt maakt dat mensen als van zelf de stappen zetten die nodig waren. Ons kennisplatform draait vanaf dag 1 top: kennis wordt gedeeld en mensen vinden elkaar.’

Jenne van der Velde (Rijkswaterstaat): ’Effectieve procesbegeleiding en creëren van handelingsperspectief’

 

‘Proactief en meedenkend verzorgde Miranda een stuk procesbegeleiding én een concreet product. Ze dacht steeds een stap vooruit, waardoor we in korte tijd van idee tot bestuursbesluit kwamen. Daarbij kon de koers ook echt een vervolg krijgen, met name door het handelingsperspectief dat vanaf het begin aandacht kreeg. Daarbij is de reflectie van interne en externe stakeholders meegenomen in het eindresultaat, wat draagvlak creëerde. De Kenniskoers van Rijkswaterstaat is daarmee een helder document, een communiceerbaar stuk, dat de kiemen voor concreet vervolg legt. Dat pakt nu in de praktijk ook zo uit.’

Paul Brouwer - manager ProRail: ’vasthoudend, daadkrachtig, verbindend’

‘Miranda is gelukt wat eerder niet lukte: een team bouwen, met geïnspireerde mensen, dat zichzelf voortstuwt en kennis uitbreidt en verspreidt! Miranda was de schakel tussen enerzijds inhoudelijke specialisten en anderzijds ambitieuze managers. Met gevoel voor de haast vanuit het management, maar ook voor de neiging om nooit ‘klaar’ te zijn van de specialist, heeft Miranda een mooie middenweg gevonden. De sterke punten van Miranda waren haar vasthoudendheid, ook bij stroperigheid in de besluitvorming, daadkracht, bij schijnbaar eindeloze discussies, en verbinding, daar waar interne conflicten de voortgang in de weg stonden. Mijn dank!’

Philip van Coevorden (www.managementboek.nl) over het lezersonderzoek naar Managementboek Magazine

‘De samenwerking verliep prima: soepel en snel. Miranda is consciëntieus. Ze is serieus met haar vak bezig en heeft kennis van zaken. Wij zijn een club van ‘what you see is what you get’ en zo is Miranda ook. Dat past bij ons.’

Nout Verhoeven, Manager Railtechniek: " Draagvlak, kwaliteit en toegevoegde waarde"

‘Miranda levert meer dan gevraagd! Door haar intrinsieke, consequente en prettige manier van streven naar draagvlak en kwaliteit.
Met niet aflatende vasthoudendheid weet Miranda de zaken zo te plooien dat er een resultaat komt dat door iedereen gedragen wordt, hoog van kwaliteit is en een toegevoegde waarde heeft voor de klant. Met vakkundigheid en gevoel voor de inhoud weet Miranda het voor elkaar te krijgen om taaie trajecten tot een goed einde te brengen. Ze creëert draagvlak, spart met de opdrachtgever over de vraag, denkt mee en verbindt dat met wat ze om zich heen tegenkomt. Ten slotte heeft ze een duidelijk gevoel voor wat ze mooi vindt en lijkt ze vanaf het eerste begin al een beeld te hebben van hoe het resultaat eruit moet zien.’

Irene Overhoff, Manager Creatie & Productie at ANWB

‘Het is zeer prettig werken met Miranda: goede, duidelijke communicatie en ze is zeer punctueel en betrouwbaar.’

Vera Schijve, Adviseur interne en externe communicatie NFI: ’Oog voor het grote geheel én de details’

‘Wat typeert Miranda van Ark? Systematisch en overzichtelijk werken, oog voor het grote geheel én de details en ze is in staat om complexe inhoud in bondige en begrijpelijke taal voor de doelgroep te schrijven.
Door Miranda maakte ik kennis met het begrip ‘copyplatform’. Een werkwijze waarbij in de beginfase van een grotere tekstproductie ordening wordt aangebracht in alle informatie. Eigenlijk een uitgewerkt plan voor de hoofdstukindeling. En op zo’n manier dat je later nog makkelijk kunt schuiven met onderdelen.’

Jeroen Busscher, spreker en auteur: ’Verschillende belangen samenbrengen’

“Zo knap hoe Miranda zoveel verschillende stemmen met zoveel verschillende belangen samen kan brengen en tot een essentie kan laten komen. Om dat vervolgens in heldere tekst te vatten.”