030-7370066 welkom@spark2result.nl Spark!

Kennis ontsluiten

Kennis zichtbaar en bruikbaar

Kennis = een asset. Het staat niet op de balans. Maar als je er niet in investeert, zie je het wel degelijk terug. In de vorm van herwerk, fouten en minder werkplezier. Benut kennis optimaal.

Spark2Result helpt bij:

  • Kennis vastleggen: schrijven van handboeken, leidraden, procesbeschrijvingen. We brengen de kennis uit de organisatie naar boven en leggen deze vast. Met zo’n proces dat er aandacht is voor de verschillende inzichten.
  • Opzetten kennisplatform, inclusief inhoud. Met aandacht voor de kennis die mensen nodig hebben. Met een logische interface. Waarbij we de mensen uit de organisatie meenemen in dit traject.
  • Faciliteren van kennistrajecten zoals een SKIA1 (Strategische Kennis en Innovatie Agenda) of Kenniskoers2. Gericht op handelingsperspectief van mensen in de organisatie.
  • Werkvormen om kennis te delen zoals een Denktank3 of Kenniskluis4.

 

1 – SKIA – Strategische Kennis en Implementatie Agenda – visie op toekomstige thema’s om als overheid of organisatie op in te zetten.
2 – Kenniskoers – Een strategie om om te gaan met de kennis in de organisatie. Hoe kunnen we deze borgen, versterken en waar nodig binnenhalen? Met aandacht voor zowel kennis, competenties als attitude.
3 – Denktank – Werkvorm om met groep mensen beelden en visie te delen en creëren rondom thema’s. Om de directie of het bestuur te voeden en innovatiekracht te versterken.
4 – Kenniskluis – Interactieve sessies waarmee (vertrekkende of verschuivende) medewerkers hun kennis beschikbaar maken voor collega’s en opvolgers rondom dossiers, kerntaken of processen.